Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică trei proiecte de acte normative care vizează reforma în Sănătate. Este vorba despre proiectul de lege privind salarizarea personalului medical, proiectul de lege privind răspunderea civilă (malpraxis) şi proiectul de modificare a statutului spitalelor.

Proiectele vor rămâne în dezbatere publică pe durata lunii august, observaţiile şi sugestiile fiind aşteptate pe adresa propuneri@ms.ro

Proiectul pilot privind creşterea veniturilor medicilor din unităţile sanitare publice cu paturi – poate fi consultat aici

Proiectul de lege privind salarizarea cadrelor medicale are ca scop creşterea veniturilor medicilor şi stoparea exodului medicilor. Prevederile se aplică medicilor specialişti şi primari din aceste unităţi, nu şi rezidenţilor. Selectăm din proiect:

Venitul medicilor specialiști și medicilor primari implicați se compune din:

a) parte fixă, reprezentată de salariul de bază stabilit, potrivit prezentei legi;
b) parte variabilă, care se calculează prin raportare la salariul de bază, în funcţie de următoarele criterii de performanță:
– competența profesională;
– calitatea activității profesionale;
– cantitatea actului profesional;
– continuitatea în funcție în aceeași unitate sanitară.
– cuantumul fondurilor rezultate din tratarea pacienților în regim privat, în cadrul unității, cu excepția cheltuielilor materiale aferente manevrelor medicale, utilizate pe timpul procedurilor terapeutice.
c) sporuri pentru condiţii de muncă;
d) venituri din gărzile efectuate.

În normele de aplicare ale legii vor fi prevăzuţi indicatorii pentru cuantificarea criteriilor de performanță şi algoritmul de calcul al acestora, sporurile, tarifele pe gărzi şi grila de salarizare.

Acordarea serviciilor medicale în regim privat în cadrul unității sanitare publice:
Art.7(1) Începând cu data de 01.01.2014, medicii pot obține venituri suplimentare, din asigurarea asistenței medicale ambulatorii sau spitalicești în regim privat în cadrul unităților sanitare publice, prin internare de zi, respectiv internare continuă.

Condițiile cumulative pe care medicii trebuie să le îndeplinească pentru a obține venituri suplimentare din acordarea serviciilor medicale în regim privat sunt:
– să aibă contract individual de muncă cu normă întreagă sau contract individual de muncă cu timp parţial cu unitatea;
– să nu desfăşoare activitate medicală suplimentară în sectorul privat;
– să asigure îngrijire pacienţilor în regim privat, în afara programului de lucru, cu respectarea bunelor practici medicale;
– să asigure tratamentul pacienţilor din regimul public în mod egal cu cei în regim privat, fără discriminare sau condiţionare, sub incidenţa desfacerii contractului de muncă cu preaviz, prin decizia comisiei de disciplină a spitalului.

Proiectul de lege care prevede modificarea statutului spitalelor – poate fi consultat aici

Proiectul dă posibilitatea acestor unităţi să devină instituţii autonome, cu mai multă flexibilitate în asigurarea unui management eficient. Conform proiectului pilot, spitalele se vor împărţi în două categorii, unele de interes naţional (spitalele regionale de urgenţă, spitalele judeţene de urgenţă şi institutele) şi spitalele de interes local (spitalele municipale şi cele orăşeneşti).

Vor fi alese 12 unităţi medicale pentru implementarea proictului pilot, pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea prin Hotărâre de Guvern.

Pe parcursul lunii, coordonatorul proiectului, Secretarul de Stat dr. Raed Arafat, va relua discuțiile cu toți partenerii MS – asociații de pacienți, Colegiul Medicilor, sindicate.

Proiectul privind răspunderea civilă (malpraxis) – poate fi consultat aici

Principala modificare este instituirea obligatorie a unei proceduri care să aducă pe primul plan soluționarea amiabila a litigiului, prin negociere directă între asigurat, asigurator și pacient.

În proiect a fost introdusă şi clauza de anterioritate, astfel încât medicul să fie asigurat pentru incidente petrecute cu pana la 3 ani inaintea incheierii contractului de asigurare.

Proiectele sunt publicate pe site-ul www.ms.ro, secţiunea Legislaţie/Transparenţă decizională.