Conferinţa Amfiteatrului de Sănătate din 1-4 martie, de la Sinaia, a adus în discuţie subiectul fierbinte privind administrarea privată a asigurărilor de sănătate. Despre nevoia de complementaritate sau de exclusivitate a acestui sistem am stat de vorbă cu Cornelia Coman, CEO ING Asigurări de Viaţă.

Eurocomunitateamedicală: Care credeţi că ar fi cea mai bună variantă de sistem de Asigurări de Sănătate pentru România ?

Cornelia Coman: Cu siguranţă avem nevoie de un sistem adaptat contextului economic, social şi cultural local, iar pacientul trebuie să fie în centrul tuturor acţiunilor pe care le implică acest proces de reformare. În contextul acestei transformări, componenta privată este esenţială, diversificarea furnizorilor şi cresterea competiţiei fiind în beneficiul pacienţilor. Ţinând cont de situaţia actuală a sistemului de sănătate şi de necesitatea de a implementa unele măsuri care contribuie la atragerea de noi fonduri şi la creşterea calităţii serviciilor oferite pacienţilor, cred că, pe termen scurt, scenariul în care asigurările sociale vor funcţiona în regim public, iar cele voluntare în regim privat este cel mai fezabil. Iar pentru a facilita dezvoltarea sistemului de asigurăari voluntare de sănătate, introducerea deductibilităţii fiscale pentru asigurările voluntare, atât pentru angajat cât şi pentru angajator, este imperios necesară.
În 3-5 ani, s-ar putea trece treptat şi la administrarea privată a asigurărilor obligatorii, interval în care procesul de reformare a sistemului de sănătate trebuie să fie însoţit de o comunicare susţinută care să răspundă tuturor întrebărilor populaţiei. Totodată, cred că este necesar ca legislaţia secundară să fie pregatită în paralel cu cea primară, pentru a asigura informaţii complete şi comprehensive privind noul sistem.

Ce părere aveţi despre schema privind asigurările de sănătate propusă de Amfiteatrul de Sanatate?

Schema propusă are o serie de elemente care pot constitui un punct real de pornire a discuţiei pentru crearea unei noi legi a sănătăţii, dacă ar fi să mă refer doar la aspecte precum libera concurenţă şi diversificarea categoriilor de operatori, dreptul fiecărui asigurat de a alege între stat şi privat, inclusiv pentru asigurarea serviciilor din pachetul de bază.
Pentru a ne asigura însă de funcţionalitatea şi eficienţa acestei propuneri, consider că este necesar să facem câteva studii de impact atât asupra sistemului public, cât şi asupra sectorului privat. Astfel, trebuie să răspundem unor întrebari precum: Care va fi nivelul de venit care va defini segmentul de populaţie obligat să îşi cumpere o asigurare complementară obligatorie? Ce tipuri de servicii medicale vor fi incluse în asigurarea complementară obligatorie? Etc.

Cum apreciaţi necesitatea elaborarii unei noi legi a sănătăţii şi care ar fi direcţiile principale pe care ar trebui să le aiba noul proiect?

Continuarea procesului de reformare a sistemului de sănătate şi, implicit, o nouă lege a sănătăţii sunt indispensabile pentru menţinerea viabilităţii pe termen lung a sistemului. În virtutea acestui crez, în contextul consultărilor publice privind reformarea sistemului şi noua lege a sănătăţii, împreună cu celelalte părţi implicate, am elaborat o serie de principii pe care le considerăm esenţiale. În primul rând, este nevoie de un sistem sanitar care să promoveze accesibilitatea, deschiderea şi sustenabilitatea financiară, oferind servicii facile şi favorabile din punct de vedere al acoperirii geografice pentru întreaga populaţie a României, în mod nediscriminatoriu. Apoi, pacienţii ar trebui să beneficieze de aceleaşi servicii de calitate furnizate de un spital de stat şi de unul privat; reglementările privind nivelul calităţii, siguranţei şi aspectele financiare ar trebui să fie identice. Drepturile pacienţilor trebuie să reprezinte o prioritate pentru toţi factorii decidenţi; este necesar ca acestea să fie definite şi respectate, în deplină concordanţă cu prevederile Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene. Este necesară o implicare directă a tuturor părţilor în vederea elaborării politicilor şi luării deciziilor legate de sistemul sanitar, respectiv participarea neintermediată, transparentă şi eficientăşa uniunilor profesionale, angajatorilor si reprezentanţilor societăţii civile. Nu în ultimul rând, considerăm importantă sustenabilitatea modelelor de afaceri pentru operatorii privaţi.

Cum vedeţi Amfiteatrul de Sanatate şi ideea de discuţii în cadrul acestor conferinţe între medici/manageri din sanatate? Ce subiecte de interes aţi vedea dezbatute pe viitor în cadrul acestor conferinţe ?

Dezbaterile pe tema reformarii sistemului romanesc de sănătate sunt desigur iniţiative binevenite, care arată deschidere şi dorinţă de colaborare, cu atât mai mult cu cât creează un mediu transparent în care discuţiile şi deciziile iau în considerare toţi factorii implicaţi. Referitor la temele de discuţii din conferinţele viitoare, credem că cele legate de beneficiile pe care noua reformă le oferă pacienţilor vor contribui la o mai bună înţelegere a dorinţelor şi nevoilor acestora privind serviciile şi produsele de sănătate. În acest context, considerăm important ca interesul pacienţilor să fie mai bine reprezentat prin invitarea la aceste dezbateri a asociaţiilor de pacienţi sau a altor organisme care susţin acest interes.
La randul nostru, la ING Asigurări de Viaţă, ne vom implica activ în acţiunile de educare şi informare pe tema sănătăţii, susţinând interesul asiguratului, dar şi in elaborarea noii legi, prin participarea în grupurile de lucru ale uniunilor şi asociaţiilor din care facem parte alături de alţi jucători.