Fundaţia AMFITEATRU şi Revista Eu.Ro.Comunitatea Medicală au organizat, în perioada 24-27 mai 2012, la Tîrgu Mureş, conferinţa Spitalul public, între anacronism şi eficienţă. Modele şi soluţii de reorganizare. La conferinţă au participat ministrul sănătăţii, dr. Vasile Cepoi, manageri de spitale din Bucureşti şi din ţară, reprezentanţi ai Direcţiilor de Sănătate Publică şi ai autorităţilor (Consilii Judeţene, Primării), precum şi reprezentanţi ai firmelor de consultanţă medicală.

Întâlnirea a avut ca scop elaborarea unui punct de vedere al  profesioniştilor din domeniul sănătăţii referitor la situaţia actuală a spitalelor din România, precum şi a unui posibil model de funcţionare optimă a acestora. Propunerea de model de funcţionare a spitalelor va fi trimisă în atenţia Ministerului Sănătăţii, capitolul privind organizarea spitalelor fiind unul dintre pilonii noului proiect de lege a sănătăţii. „Misiunea mea este acum de a pune în pagină problemele pe care la aduc în discuţie profesioniştii, în funcţie de care va fi conceput proiectul de lege a sănătăţii ce urmează a fi lansat în dezbatere publică în luna iulie”, a declarat ministrul Vasile Cepoi cu ocazia conferinţei.

Printre concluziile rezultate în urma discuţiilor menţionăm următoarele:
–    Reorganizarea spitalelor ca unităţi nebugetare va duce la creşterea autonomiei managerului de spital şi a posibilităţilor acestuia de a face performanţă.
–    Reorganizarea spitalelor nu înseamnă privatizarea lor. De asemenea, reorganizarea nu este obligatorie, ci opţională. „Dacă nu identifici o echipă managerială competentă, riscurile sunt mari. Ai libertatea unui management performant, dar şi responsabilităţi, pentru că managerul nu mai are scuza legii”, a declarat ministrul Vasile Cepoi cu ocazia conferinţei.
–    Dincolo de finanţare corespunzătoare, spitalele româneşti au nevoie de o analiză strategică la nivelul fiecărei unităţi. Întregul sistem medical are nevoie de obiective strategice, elaborate la nivel naţional, zonal şi local, urmate de politici coerente de reglementare şi de punere în practică.
–    Spitalele care au fost închise urmează a fi supuse unui proces de analiză în urma căruia se va stabili dacă pot fi redeschise sub formă de spitale sau sub formă de centre medicale multifuncţionale.

Conferinţa Spitalul public, între anacronism şi eficienţă. Modele şi soluţii de reorganizare este cea de a doua organizată sub egida „Amfiteatrul de Sănătate”. În afară de ministrul Vasile Cepoi, printre participanţii la conferinţă s-au numărat dr. Aurora Dragomirişteanu, directorul Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice, dr. Adina Geană, expert AEGEEA Consulting Group, dr. Carmen Orban, manager Institutul Clinic Fundeni, Vasile Barbu, Preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Protecţia Pacienţilor, dr. László Lorenzovici, director general Hospital Consulting SRL şi Istvan Rakoczi, economist, expert în management sanitar, ILEX Consulting, Budapesta.

Pe principiul unei dezbateri interactive, „Amfiteatrul de Sănătate” este deschis tuturor managerilor de spital public şi privat, profesioniştilor din administraţia sanitară locală şi centrală, experţilor în dezvoltarea şi managementul serviciilor de sănătate şi reprezentanţilor pacienţilor. Conferinţele „Amfiteatrul de  Sănătate” se constituie într-o platformă de comunicare transparentă menită să evalueze deschis problemele sistemului de sănătate şi să propună soluţii pentru buna funcţionare a acestuia.